BioBos IBR marker live

Вакцина жива маркована проти інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби.